Hvem er vi?

Koncernservice - en professionel serviceorganisation

I Koncernservice arbejder vi for, at Københavns Kommune fortsat er en veldrevet kommune med fokus på en bedre og billigere administration og rådgivning inden for finans, løn, HR og personalejura, så ledere og medarbejdere i kommunen har tid til netop deres kerneopgave. Vi er ca. 600 medarbejdere der løbende er i dialog med kommunens syv forvaltninger og ca. 45.000 medarbejdere. Vi er med andre ord administrativt samlingspunkt, der skal sikre en effektiv og intuitiv digital administration for hele Københavns Kommune.

Koncernservice blev etableret i 2007 og er en selvstændig enhed under Københavns Kommunes Økonomiforvaltning. Vi holder til i København NV tæt på Fuglebakken S-tog station.

Læs mere om Koncernservice

Vis alle

Center for Løn og Personale

Københavns Kommunes fælles løn- og personaleadministration

I Center for Løn og Personale har vi ansvar for Københavns Kommunes (KK) løn- og personaleadministration – dvs. at centeret står for løbende udbetaling af løn, vagtplanlægning, håndtering af ansættelser, ferieindberetninger, barselssager, mv., som ledere og medarbejdere i forvaltningerne indmelder via KKs indberetningsplatform, Serviceportalen (ServiceNow). I 2021 behandlede vi ca. 700.000 sager på vegne af alle forvaltninger.

Centerets medarbejdere spænder bredt i baggrunde og fagligheder. Lønadministrationen består primært af løn- og personalekonsulenter med specialiseret viden og kompetencer indenfor løn- og personaleadministration. Vores kontor dedikeret til automatisering og udvikling udgøres primært af akademikere med forskellige fagligheder indenfor it, automatisering, procesoptimering og administration. Vi gør en dyd ud af at sikre tæt kobling mellem drift og udvikling i vores løsninger.

Som center er vi stolte af at opretholde en stabil løndrift, som sikrer, at alle kommunens ansatte får deres løn til tiden. Samtidig er vi stolte af vores automatiserings- og udviklingsarbejde, hvor et stort fokus på optimering af processer end-to-end, robotløsninger og videreudvikling af vores Serviceportal bidrager til bedre og billigere administration i KK. Vores ambition er digital first og anvendelse af ny teknologi på det personaleadministrative område til gavn for KK.

Center for Personalejura og HR

I centeret varetager vi en bred palette af opgaver inden for personalejura og HR bl.a. rådgiver og vejleder vi i personalejuridiske og overenskomstmæssige forhold på tværs af alle syv forvaltninger i Københavns Kommune (KK) og varetager HR udviklingsopgaver i Økonomiforvaltningen samt tværgående tiltag på tværs af KK indenfor bl.a. arbejdsmiljø, trivsel, ledelses- og organisationsudvikling.

Derudover løser vi også opgaver relateret til ejendomsskat, håndterer administrative spørgsmål inden for personale- og finansområdet samt udviklings- og optimeringsindsatser på tværs af Koncernservice. 

Center for Finans

Center for Finans er kommunens samlede servicecenter på finansområdet. Her arbejder ca. 200 specialister, der understøtter og rådgiver kommunens administrative medarbejdere og ledere i forhold til deres daglige finansopgaver, som fx betaling af regninger, salgsfakturering og opgaver i relation til periodeluk. 

Center for Finans har en central position i arbejdet med at udvikle og effektivisere finansprocesserne i Københavns Kommune og medarbejderne bruger en stor del af arbejdstiden på at drifte og udvikle kommunens ERP-løsning, masterdata og ledelsesinformationssystemer. 

Center for Finans sætter dagsordenen for udviklingen af finansområdet i kommunen og understøtter, at finansområdet i Københavns Kommune løbende kvalitetsløftes. Det sker blandt andet ved at udnytte mulighederne i kommunens fælles ERP-løsning og gennem implementering og anvendelse af ny teknologi. 

Medarbejderne har mange forskellige uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde og vi udnytter forskellighederne til sammen at skabe løsninger, der gør hverdagen nemmere for brugere og kunder. 
 

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet understøtter hele Koncernservice med direktionsbetjening og økonomifunktion.

Opgaverne består blandt andet af generel økonomistyring, økonomiopfølgning, afregning og fakturakontrol.
Derudover koordinerer ledelsessekretariatet tværgående regnskabs- og budgetprocesser, fx kommunens effektiviseringsstrategi med Koncernservice og Koncern IT og de øvrige forvaltninger i Københavns Kommune.

Ledelsessekretariatet understøtter direktionen i Koncernservice og er ansvarlig for en række interne styringsopgaver som fx udarbejdelse af arbejdsprogrammer, resultatkontrakter og ledelsestilsyn.
 

Center for Indkøb og Forsikring

Center for Indkøb og Forsikring sikrer overholdelse af det sociale ansvar i indkøb og aftaler i Københavns Kommune, indkøbssupport og udvikling af indkøbsområdet i kommunen, udbud og styring af indkøbsaftaler samt Københavns Kommunes forsikringsordning.

Centret består af fem forskellige enheder:

• CSR og indkøbsjura

• Indkøbssupport og -analyse

• Strategisk indkøb I

• Strategisk indkøb II

• Forsikring og risikostyring