Hvem er vi?

Koncernservice - en professionel serviceorganisation

I Koncernservice arbejder vi for, at Københavns Kommune er en veldrevet kommune med fokus på en bedre og billigere administration og rådgivning inden for finans, indkøb, løn, HR og personalejura, så ledere og medarbejdere i kommunen har tid til netop deres kerneopgave. Vi er ca. 700 medarbejdere med mange forskellige uddannelses- og erfaringsmæssige baggrunde, og vi udnytter forskellighederne til sammen at skabe løsninger, der gør hverdagen nemmere for brugere. Vi er løbende i dialog med kommunens syv forvaltninger og ca. 45.000 medarbejdere og er med andre ord et administrativt samlingspunkt, der skal bidrage til en effektiv og intuitiv digital administration for hele Københavns Kommune.

Koncernservice blev etableret i 2007 og er en selvstændig enhed under Københavns Kommunes Økonomiforvaltning. Koncernservice består af en direktion og tre centre hhv. Center for Finans og Indkøb, Center for Løn og Personale og Center for Personalejura og HR samt et ledelsessekretariat. Vi holder til i København NV tæt på Fuglebakken S-tog station.

Direktionen består af direktør Ivan Kristoffersen og centercheferne Per Nikolaj Schrøder, Anne Boll og Lene Munck.

Læs mere om Koncernservice

Vis alle

Center for Løn og Personale

I Center for Løn og Personale har vi ansvar for Københavns Kommunes løn- og personaleadministration, arbejdsskadeerstatninger og interne forsikringer. Centret står blandt andet for udbetaling af løn, vagtplanlægning, håndtering af ansættelser, ferieindberetninger, barselssager, refusion samt projekter om automatisering og udvikling. Det bliver hvert år til flere hundredetusinde sager, når kommunes medarbejdere og ledere skal understøttes og hjælpes.

Centret har ca. 260 ansatte fordelt på kontorer og teams og spænder bredt i baggrunde og fagligheder. Lønadministrationen består primært af løn- og personalekonsulenter med specialiseret viden, ekspertise og kompetencer indenfor løn- og personaleadministration. Forsikringsområdet håndteres af professionelle arbejdsskade- og forsikringskonsulenter. Automatisering og Udvikling består af medarbejdere med fagligheder inden for it, automatisering, procesoptimering, brugerfokus og administration. 

Centret fokuserer på at sikre en tæt kobling mellem drift og udvikling, der først og fremmest er drevet af behovet ude hos brugerne. Samtidig er det stort fokus på optimering af processer, robotløsninger og videreudvikling af selvbetjeningsløsninger baseret på den nyeste teknologi. Samlet bidrager det til en bedre og billigere opgaveløsning i Københavns Kommune. 

Center for Personalejura og HR

Center for Personalejura og HR varetager en bred palette af opgaver inden for personalejura og HR og har ca. 150 medarbejdere fordelt på kontorer og teams. Centret rådgiver og vejleder blandt andet i personalejuridiske og overenskomstmæssige forhold på tværs af alle syv forvaltninger i Københavns Kommune og varetager HR udviklingsopgaver i Økonomiforvaltningen samt tværgående tiltag på tværs af kommunen indenfor eksempelvis arbejdsmiljø, trivsel, ledelses- og organisationsudvikling.

Derudover håndterer centret også administrative spørgsmål inden for personale-, indkøbs- og finansområdet samt udviklings- og optimeringsindsatser på tværs af Koncernservice.

Center for Finans og Indkøb

Center for Finans og Indkøb er kommunens samlede servicecenter på finansområdet. Her arbejder ca. 300 specialister fordelt på forskellige kontorer og teams. Centret understøtter og rådgiver kommunens administrative medarbejdere og ledere i forhold til deres daglige finans- og indkøbsopgaver, som fx betaling af regninger, salgsfakturering, opgaver i relation til periodeluk, CSR og udbud og styring af indkøbsaftaler. 

Centeret har en central position i arbejdet med at udvikle og effektivisere finansprocesserne i Københavns Kommune og medarbejderne bruger en stor del af arbejdstiden på at drifte og udvikle kommunens ERP-løsning, masterdata og ledelsesinformationssystemer. 

Centret sætter dagsordenen for udviklingen af finansområdet i kommunen og understøtter, at finansområdet i Københavns Kommune løbende kvalitetsløftes. Det sker blandt andet ved at udnytte mulighederne i kommunens fælles ERP-løsning og gennem implementering og anvendelse af ny teknologi. Derudover er centret med til at sikre overholdelse af det sociale ansvar i indkøb og aftaler i Københavns Kommune, indkøbsrapport og udvikling af indkøbsområdet i kommunen samt udbud og styring af indkøbsaftaler.

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet understøtter hele Koncernservice og Koncern IT med direktionsbetjening og økonomifunktion. Sekretariatet består af to økonomiteams og et direktionsbetjeningsteam med ca. 30 medarbejdere.

Opgaverne består blandt andet af generel økonomistyring, økonomiopfølgning, afregning og fakturakontrol. Derudover koordinerer ledelsessekretariatet tværgående regnskabs- og budgetprocesser, eksempelvis kommunens effektiviseringsstrategi med Koncernservice og Koncern IT og de øvrige forvaltninger i Københavns Kommune. 

Derudover understøtter ledelsessekretariatet direktionen i Koncernservice og Koncern IT og er ansvarlig for en række interne styringsopgaver som blandt andet udarbejdelse af arbejdsprogrammer, resultatkontrakter og ledelsestilsyn.